Strona używa skryptów!!!

Przejdź na początek demo strony

LepszyWeb.pl. Pracownia Dostępności Cyfrowej

Demo Przed i Po: Niedostępna strona Bilety

Ulepsz witrynę, stosując Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1

Demo zaczyna się tutaj

Niebieska kropka z białą literą 'M'. Za logo znajduje się ciemnoniebieski baner z napisem 'Swiatła Miasta', który jest nazwą portalu internetowego. Dalej umieszczono hasło portalu, 'Twoje okno na miasto', napisane pismem odręcznym lekko pochylone w poprzek górnego paska.
Ruch: Roboty budowlane na głównej drodze Dzisiaj:

Światła Miasta we współpracy z firmami z całego świata z dumą oferują specjalne bilety, aby zobaczyć tych wspaniałych artystów - Les Garçons & The Obelisks

Ta specjalna oferta jest przeznaczona wyłącznie dla czytelników Świateł Miasta, a bilety można kupić tylko dzwoniąc na infolinię:

daty koncertu
Les Garçons de la Plage Obelisks - Monkey, Monkey
12/2/11 10/3/11
Kup bilety dzwoniąc na infolinię M-u-z-y-ka ---- kup bilet teraz!: 
numer muzycznej linii telefonicznej

 

DOROŚLI PS TS WS MS
Obelisks 99,99 PLN 99,99 PLN 99,99 PLN 99,99 PLN
Les Garçons 99,99 PLN 77,99 PLN 60,99 PLN 69,99 PLN
Koncesja
Obelisks 99,99 PLN 99,99 PLN 99,99 PLN 99,99 PLN
Les Garçons 99,99 PLN 77,99 PLN 60,99 PLN 69,99 PLN
Grupy (5 lub więcej)
Obelisks 74,90 PLN 74,90 PLN 74,90 PLN 74,90 PLN
Les Garçons 74,90 PLN 99,99 PLN 49,99 PLN 48,99 PLN
Kup bilety dzwoniąc na infolinię M-u-z-y-ka ---- kup bilet teraz!: 
numer muzycznej linii telefonicznej
Zasady i warunki użytkowania serwisu Światła MiastaZGADZASZ SIĘ, ŻE DZWONIĄC NA NA INFOLINIĘ M-U-Z-Y-K-A LUB CZYTAJĄC JAKĄKOLWIEK CZĘŚĆ NINIEJSZYCH WARUNKÓW, ŻE NIGDY NIE BĘDZIESZ (A) PRZEKAZYWAĆ ŻADNYCH MATERIAŁÓW JAKIEJKOLWIEK OSOBIE, ŻYWEJ LUB ZMARŁEJ, KTÓRE MOGĄ ZOSTAĆ UZNANE PRZEZ TĘ OSOBĘ ZA ZNIESŁAWIAJąCE, SZKODLIWE, NIEZGODNE Z PRAWEM, AWANTURNICZE LUB ZAGMATWANE, A PONADTO (B) PRZYJMUJESZ DO WIADOMOŚCI, ŻE JAKIEKOLWIEK PODOBIEŃSTWO MIĘDZY TOBĄ A TWOJĄ RODZINĄ I INNYMI OSOBAMI, WARZYWAMI LUB INSTRUMENTAMI MUZYCZNYMI, ŻYWYMI LUB MARTWYMI ALBO INNYMI OPISANYMI NA STRONIE ŚWIATŁA MIASTA JEST CAŁKOWICIE NIEZAMIERZONE, A JEŚLI TAKOWE PODOBIEŃSTWO WYSTĄPI, PODEJMIESZ NATYCHMIASTOWE DZIAŁANIA, ABY ZAPOBIEC PONOWNEMU POJAWIENIU SIĘ TEGO PODOBIEŃSTWA.

[2] ŚWIATŁA MIASTA NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY LUB UTRATĘ DOCHODÓW, DOBRĄ WOLĘ, ENTUZJAZM LUB KOLOR SKÓRY WYNIKAJĄCE LUB POZOSTAJĄCE W ZWIĄZKU Z JAKIMKOLWIEK UŻYCIEM LUB INNĄ INTERAKCJĄ Z (A) STRONAMI INTERNETOWYMI ŚWIATEŁ MIASTA (B) RECENZJAMI STRONY INTERNETOWEJ ŚWIATŁA MIASTA, (C) WSZELKIMI PRACOWNIKAMI LUB POTENCJALNYMI PRACOWNIKAMI ŚWIATEŁ MIASTA W PRZYSZŁOŚCI LUB TERAŹNIEJSZOŚCI LUB (D) WSZELKICH WITRYN INTERNETOWYCH ŁĄCZĄCYCH SIĘ LUB POWIĄZANYCH ZE STRONĄ INTERNETOWĄ ŚWIATŁA MIASTA BEZPOŚREDNIO LUB ZA POŚREDNICTWEM INNYCH STRON INTERNETOWYCH.

[3] ŚRODKI ZARADCZE: JEŻELI ŚWIATŁA MIASTA ZOSTAŁYBY NIEODWRACALNIE USZKODZONE W STOPNIU NIEMOŻLIWYM DO PRZEWIDZENIA, A TAKŻE GDYBY POSTANOWIENIA SEKCJI [1] I [2] NIE BYŁY KONKRETNIE EGZEKWOWANE, ŚWIATŁA MIASTA BĘDĄ UPRAWNIONE BEZ ZABEZPIECZENIA, INNEGO ZABEZPIECZENIA LUB DOWODU ODSZKODOWANIA, DO ODPOWIEDNICH SPRAWIEDLIWYCH ŚRODKÓW STOSOWANYCH W PRZYPADKU NARUSZENIA TAKICH PRZEPISÓW, OPRÓCZ INNYCH DOSTĘPNYCH ŚRODKÓW ZARADCZYCH.