Przejdź na początek strony

LepszyWeb.pl. Pracownia Dostępności Cyfrowej

Demo Przed i Po: Przegląd

Ulepsz witrynę, stosując Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1

O Demo

Prezentacja Demo Przed i Po jest wielostronicowym zasobem zawierającym niedostępną witrynę internetową i poprawioną wersję tej samej witryny. Każda strona internetowa zawiera adnotacje śródliniowe, które można uaktywnić, aby wyróżnić niektóre najważniejsze bariery dostępności lub poprawki. Do każdej strony internetowej dołączony jest raport oceniający, który informuje projektantów stron o zgodności z wytycznymi dostępności treści WWW (WCAG).

Uwaga: To demo ma na celu zilustrowanie wybranych aspektów dostępności internetowej. Nie obejmuje ono wszystkich typów barier dostępności ani wymagań dotyczących dostępności. Część niedostępnej zawartości Demo może sprawiać niektórym czytelnikom trudności w wykorzystaniu.

Zawartość Demo

Pobierz: całość Demo Przed i Po jako archiwum zip (~600 kb). Zwróć uwagę, że formularz ankiety wymaga serwera WWW z działającym interpreterem PHP. Przesyłanie formularza nie będzie działać na komputerze lokalnym.

Wykorzystanie Demo

Demo to może posłużyć wielu celom, takim jak podnoszenie świadomości problemów dostępności stron internetowych, czy dostarczanie twórcom oprogramowania praktycznych przykładów. Do typowych sposobów wykorzystania i nawigowania przez Demo można zaliczyć: