LepszyWeb.pl. Pracownia Dostępności Cyfrowej

Demo Przed i Po: Dostępna strona Szablon z komentarzami

Ulepsz witrynę, stosując Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1


Adnotacje

Uwaga 01: Tytuł strony i układ za pomocą CSS

Strony są jednoznacznie identyfikowane za pomocą elementu title , aby czytelnicy wiedzieli, na której stronie się znajdują. Również układ strony jest zorganizowany za pomocą CSS, a nie z elementów table, co pomaga utrzymać kolejność czytania dopasowaną do wizualnej prezentacji.

<title>Witamy w Światłach Miasta!</title>

Uwaga: Ulepszenia w szablonie są powielane w całej witrynie.

Kryterium sukcesu 1.3.1 - Informacje i relacje
Sugerowana technika: Używanie CSS zamiast tabel do układu strony (przyszły link)
Kryterium sukcesu 2.4.2 - Tytuły stron

Wróć do demo

Uwaga 02: Pomiń łącza, aby ominąć powtarzające się treści

Skip-links służą do ominięcia nagłówków i bloków nawigacyjnych, które są powtarzane na każdej stronie. Dzięki temu korzystanie z witryny jest bardziej skuteczne dla niektórych czytelników i użytkowników klawiatury. Skip-links pojawiają się, gdy są one aktywowane za pomocą klawiatury, ale najlepiej są one prezentowane dla wszystkich użytkowników.

Uwaga: Ulepszenia w szablonie są powielane w całej witrynie.

Kryterium sukcesu 2.4.1 - Możliwość pominięcia bloków
  • Technika ogólna G1: Dodanie linku u góry każdej strony, która przechodzi bezpośrednio do głównego obszaru zawartości
  • Sugerowana technika: Udostępnianie linków przeskakujących w celu poprawienia nawigacji po stronie (przyszły link)

Wróć do demo

Uwaga 03: Przekierowanie strony zainicjowane przez użytkownika

Wybranie pozycji z rozwijanego menu powoduje automatyczne przekierowanie użytkownika na inną stronę. Jest to mylące i dezorientujące dla niektórych użytkowników, zwłaszcza użytkowników klawiatury, którzy próbują przejść z jednego elementu do drugiego, zamiast aktywnie wybierać element.

Kryterium sukcesu 2.1.1 - Klawiatura
Technika skryptowa SCR35: Udostępnianie działań na klawiaturze za pomocą zdarzenia onclick zakotwiczeń i przycisków
Kryterium sukcesu 3.2.2 - Podczas wprowadzania danych

Wróć do demo

Uwaga 04: Obraz z lapidarną alternatywą tekstową

Alternatywna tekstowa dla tego obrazu tekstu zawiera słowa, które są wyświetlane na obrazie.

<img src="../../img/after/toplogo.png" alt="Światła Miasta: Twoje okno na miasto."> 

Uwaga: Ulepszenia w szablonie są powielane w całej witrynie.

Kryterium sukcesu 1.1.1 - Treść nietekstowa
Technika HTML H37: Używanie atrybutów alt na elementach img

Wróć do demo

Uwaga 05: Skrypt nie jest kompatybilny z niektórymi narzędziami

Skrypt tworzy nowy węzeł Document Object Model (DOM) i używa go document.innerHTML do dodawania treści. Istnieje również redundantny skrypt po stronie serwera, który wstawia domyślną treść, na wypadek gdyby JavaScript nie został aktywowany. To nie jest wymaganie, ale dobra praktyka tam, gdzie to możliwe.

var tochange = document.createElement("span"); tochange.innerHTML = today;

Uwaga: Ulepszenia w szablonie są powielane w całej witrynie.

Wytyczna 4.1 - Kompatybilność
Sugerowana technika: Niewyświetlanie treści opartych na technologiach, które nie są obsługiwane przez dostępność, gdy technologia jest wyłączona lub nie jest obsługiwana

Wróć do demo

Uwaga 06: Menu nawigacyjne oznaczone jako lista

Lewe menu nawigacyjne jest oznaczone jako lista, a każde łącze nawigacyjne jest elementem listy.

<ul> 
...
<li class="news"><a href="../news/annotations">Nowiny</a></li>
...
</ul>

Uwaga: Ulepszenia w szablonie są powielane w całej witrynie.

Kryterium sukcesu 1.3.1 - Informacje i relacje

Wróć do demo

Uwaga 07: Tytuły oznaczone jako nagłówki

Szablon sugeruje stylizację nagłówków za pomocą odpowiedniego znacznika w kodzie HTML.

<h1>Szablon</h1>

Uwaga: Ulepszenia w szablonie są powielane w całej witrynie.

Kryterium sukcesu 1.3.1 - Informacje i relacje

Wróć do demo

Uwaga 08: Elementy menu stylizowane za pomocą CSS

Pozycje menu to tekst, który jest wizualnie stylizowany przy użyciu CSS, a nie obrazy tekstu i JavaScript dla efektów dekoracyjnych. Szczególną uwagę zwrócono na maksymalizację klikalności.

<li class="survey"><a href="../survey/survey.html">Ankieta</a></li>

Uwaga: Ulepszenia w szablonie są powielane w całej witrynie.

Kryterium sukcesu 1.4.5 - Obrazy tekstu
Technika CSS C22: Używanie CSS do kontrolowania wizualnej prezentacji tekstu

Wróć do demo

Uwaga 09: Tekst linku jest opisowy i wizualnie wyróżniony

Szablon sugeruje użycie tekstu linku zawierającego krótki opis oprócz "read more...", aby tekst linku był bardziej opisowy i aby przekazać cel linku. Używa również kolorów różniących się od otaczającego tekstu, aby ułatwić identyfikację łącza.

Uwaga: Ulepszenia w szablonie są powielane w całej witrynie.

Kryterium sukcesu 1.4.1 - Użycie koloru
  • Technika ogólna G182: Zapewnienie, że dodatkowe wizualne wskazówki są dostępne, gdy różnice koloru tekstu są używane do przekazywania informacji
  • Technika ogólna G183: Stosując współczynnik kontrastu 3: 1 z otaczającym tekstem i dostarczając dodatkowe wizualne wskazówki skupienia dla łączy lub kontrolek, w których stosowany jest sam kolor do ich identyfikacji
Kryterium sukcesu 1.4.8 - Prezentacja wizualna
Sugerowana technika: Twórz linki wyróżnione wizualnie (przyszły link)
Wytyczna 2.4 - Nawigacja
Sugerowana technika: Twórz linki wyróżnione wizualnie (przyszły link)
Kryterium sukcesu 2.4.4 - Cel linku (w kontekście)
Kryterium sukcesu 2.4.9 - Cel linku (z samego linku)
Wytyczna 3.1 - Czytelność
Sugerowana technika: Twórz linki wyróżnione wizualnie (przyszły link)

Wróć do demo

Uwaga 10: Wystarczający kontrast kolorów

Współczynnik kontrastu pomiędzy kolorem pierwszego planu (# 000000) a kolorem tła (# c0c0c0) wynosi 11,5: 1 wystarczająco wysoko, aby większość ludzi mogła je rozróżnić.

.datahead { background-color: #c0c0c0; }
.sfdtable { color: #000000; }

Uwaga: Ulepszenia w szablonie są powielane w całej witrynie.

Kryterium sukcesu - 1.4.6 - Wzmocniony kontrast
Technika ogólna G17: Zapewnienie, że istnieje kontrast wynoszący co najmniej 7: 1 między tekstem (i obrazami tekstu) a tłem za tekstem

Wróć do demo